Den torra våren har gjort att många oroas för att en brand lätt ska ta fart och spridas. Det hade boende på Buntmakargatan tagit fasta på, passerande hundägare var också uppmärksamma och slog larm. Det brann i en grillplats, men någon grillare syntes inte till. Räddningstjänsten var snabbt på plats och ledningscentralen beskriver insatsen som "ett femminutersjobb".