Det rörde sig om ett hus i Buttle på mellersta Gotland, där man upptäckt mycket rök från skorstenen.

När räddningsstyrkan från Kräklingbo anlände till platsen ska det enligt Räddningscentral Mitt ha varit lugnt och ingen brand spred sig vidare till andra delar av fastigheten. En stegbil från räddningstjänstens Visbyenhet kallades initialt till adressen, men denna återkallades senare. 

Efter cirka 50 minuter på plats kunde räddningsstyrkan åka från platsen.

– Det var några rester från sotaren som ska ha ställt till det. Men nu är allt rensat och klart och alla mår bra,  säger Peter Tistam vid Räddningscentral Mitt.