Ett skeppsmäkleri sköter kontakter och tjänster mellan hamnägare, skeppsägare och lastägare. Sedan tidigare har AB Carl E Ekman, ägt av Gotlands Stuveri AB varit enda aktör på ön.

– Det är ju alltid bra med konkurrens, tänkte vi som startar det nya bolaget, säger Tomas Lerberg, som är en av delägarna till det Island Shipping Gotland AB.

LÄS MER: Sjöräddningssällskapet begär förstärkning

Bolaget har kontoret i Slite, men de arbetar mot fartyg som angör Storugns i Kappelshamn.

– Vi tar hand om det administrativa och praktiska, såsom förmedla kontakter med hamnar och myndigheter, beställa lotsning, hantera besättningsbyten av fartygens personal, bunkra bränsle och proviant, kort sagt allt som kan dyka upp i samband med ett fartygsanlöp, säger Tomas Lerberg.

I dagsläget arbetar två personer med företaget, de har beredskap dygnet runt. Det är inte en ökning i handelstrafiken till ön som ligger till grund för satsningen. I framtiden kan en expansion till andra hamnar komma att ske.

– Vi ser ljust på framtiden. Vi kan ju handelstrafiken, men framöver så är kan vi komma att bredda oss. Jag tänker då på turismen i form av kryssningsfartyg, säger Tomas Lerberg.