Försvaret köper tillbaka marinhamnen i Fårösund, vilket P4 Gotland var först att rapportera om. Ägaren Ming Wai Lau, som genom bolaget Artmax AB förvärvade hamnen i fjol för 62 miljoner kronor, säljer den nu vidare till Fortifikationsverket för 20 miljoner kronor.

– Vi har nått en uppgörelse och hamnen förvärvas av Fortifikationsverket, säger Fredrik Lundström som är styrelsesuppleant i säljande Artmax AB.

Han bekräftar den, i sammanhanget, förvånansvärt låga köpeskillingen.

– 20 miljoner kronor. Det viktigaste för oss, och framför allt för Ming Wai Lau som är ensam ägare till Artmax, har varit att den här anläggningen hamnar hos försvarsmakten, säger Fredrik Lundström till P4 Gotland.