På Gotland märks trenden med att släktforskningen tycks ha flyttat ut mer och mer på nätet. Arkivcentrum i Visby är en värdefull källa för många som söker efter sitt eget eller andras ursprung. För ungefär ett år sedan öppnade Topotek Gotland, en webbplattform som kan ge fördjupad och kompletterad kunskap till sockenböcker och Landsarkivets samlingar.

– Jag tror att fler släktforskar och det finns så mycket mer material utlagt nu. Jag träffar allt oftare på de som suttit hemma en längre tid men som kört fast, men man kommer hit i ett senare skede och då med de knepiga frågorna, säger Cia Hipfl, arkivarie på Landsarkivet.

Även Gotlands Släktforskarförening märker ett större intresse. Utöver att medlemsantalet stigit, är det fler som besöker föreningens evenemang.

Artikelbild

| Majvor Bogren, till höger, får hjälp av Ann-Christin Ringbom Lundgren att DNA-testa sig. "Det känns spännande", säger Majvor.

– Det är fler yngre som börjar släktforska, eller yngre medelåldern, säger Ann-Christin Ringbom Lundgren, ordförande.

– På senare tid har jag faktiskt träffat två killar i mellanstadieåldern. Det bästa är att börja släktforska i ung ålder och när man har äldre släktingar som man kan prata med, fortsätter hon.

För den som har svårare att tillgå muntlig information, eller bara kört fast efter en tid av forskning, finns det numera olika DNA-test att köpa. Teknik som funnits i några år men som först nu har börjat bli mer tillgänglig på marknaden.

– Det gäller att man är beredd på resultatet, säger Elisabeth Molin, även hon aktiv inom Gotlands Släktforskarförening.

Artikelbild

| Cia Hipfl, arkivarie vid Arkivcentrum, samt Elisabeth Molin, Ann-Christin Ringbom Lundgren och Ylva-Marie Rosenqvist från Gotlands Släktforskarföreningen.

För den som testar sitt DNA mot andra i den här typen av databaser kan en hel värld öppna sig – bokstavligen talat. Nya upptäckter görs och gamla sanningar kan raseras.

– DNA ljuger inte. Så är man inte öppen för vad man kan hitta ska man inte testa sig. Samtidigt är det mycket som är positivt och det finns många som släktforskar för att hitta den familj man aldrig känt till, säger Elisabeth Molin.