Ärendet gäller främst backen från Färgerigatan till korsningen längs med Hagagatan i Hemse. De har länge försökt få till åtgärder för vägen men utan respons.

– Man kan se det här som ett litet rop på hjälp för att göra våra gator säkrare, säger Magne Hovland, en av initiativtagarna och boende på Färgerigatan.

Enligt de undertecknade överskrider både privat- och yrkestrafikanter hastigheten på vägen. Någonting som sätter gångtrafikanterna i ett väldigt utsatt läge.

– Det är en väldigt bred väg som lämnar lite plats för gående och cyklister. Många förare lägger också gasen i botten åt båda riktningarna vilket gör det svårt att ens vistas på vägen, fortsätter han.

De åtgärder som föreslås är vägbulor och en trottoar vid vägen. En annan lösning är att placera hastighetskameror på bägge vägavsnitt.

– Det bor många äldre och barnfamiljer här i området. Skolbarn måste få en säker skolväg och äldre måste kunna gå med rullator utan risk för olyckor. Vi hoppas att det här får gehör och att ärendet tas upp så fort som möjligt, avslutar Magne Hovland.