Kanske är det ingen tillfällighet att den första arbetsmåndagen i januari kallas "divorce day" (skilsmässans dag) i Storbritannien. Jul och julstök följs av ett nytt år och tanken på nya möjligheter. Konflikt uppstår och därefter kanske tecken på en knakande relation.

Att januari är en populär månad, om inte den populäraste, att skilja sig på stöds även av statistik från landets tingsrätter, något som bland annat Metro tidigare rapporterat om. I skilsmässoansökningarna de senaste fem åren, sett till månad för månad, märks ett tydligt mönster. December har det lägsta antalet gemensamma skilsmässoansökningar, januari det högsta.

Anna-Clara Billengren, psykoterapeut och familjerådgivare, menar att alltid finns "toppar med förfrågningar om parterapi efter jul och sommarledigheter".

Artikelbild

| Anna-Clara Billengren, psykoterapeut och familjerådgivare, tror att stressen spelar stor roll i knakande relationer runt jul och nyår.

– Jul och nyår kan sätta fart på beslutet att gå skilda vägar. En skilsmässa handlar sällan på djupet om en specifik händelse, nystart och nyår kan medföra en ökad känsla av ensamhet, maktlöshet och frustration. Det känns hopplöst, man har provat allt men inget hjälper.

År 2018 skickades totalt 132 skilsmässoansökningar in till Gotlands tingsrätt, att jämföra med 124 ansökningar föregående år. Men mönstret om att januari skulle vara den allra vanligaste månaden att skilja sig på stämmer inte till fullo på ön. Under januarimånaderna ansökte 15 (2017) respektive 11 (2018) gotländska par om att skilja sig. Motsvarande siffra för december 2018 är 11 skilsmässoansökningar till tingsrätten.

Anna-Clara Billengren menar att anledningarna till att par kan tappa bort varandra i samband med exempelvis julledighet är många.

– Under julledigheter finns ofta förväntningar och i samband med det kan stressen öka med allt som ska göras. Man kan känna sig besviken på att det inte blev som man vill och bråken eskalerar.

– Stress gör att vi har svårt att känna empati för varandra och bråken brukar bottna i känslor av ensamhet, maktlöshet, otillräcklighet och gör oss och förtvivlade och vanmäktiga. ”Vad jag än gör blir det bara värre” Och det är nästan omöjligt att trycka ned den typen av starka känslor.