Med intresse läser jag repliken ”Så mycket kostar badhuset” av projektledare Anders Fagerberg på Regionens Gotlands teknikförvaltning (GA 22 oktober). Den av mig angivna bygg- och driftkostnaden skiljer sig dock inte från den som Fagerberg anger. Det som tillkommer är en osäkerhet i beräkningen av den verkliga byggkostnaden på ± 20 procent. Då kostnadsfördyring inom offentliga projekt är legio är den sannolika investeringskostnaden nog inte 358 milj utan snarare 430 miljoner. Detta är pengar som byggherren vill ha i handen när bygget är klart. Om Region Gotland då inte har pengarna måste dessa lånas. Räntorna under de kommande 30 åren kan man spekulera över. Det är nog få som tror som Fagerberg att de kommer att ligga på 1,5 procent.

Till detta kommer ökade driftskostnader jämfört med Solberga från 3 miljoner till 23 miljoner. En ökning från 15 till 115 miljoner på fem år.

Att en projektledare gärna skissar på grandiosa byggen är förståeligt. Direktiven för projektet måste därför ha varit mycket löst givna där ekonomisk rimlighet inte tillmätts större betydelse. Det talar för bristande politisk styrning när tjänstemän får ägna betald arbetstid och lägga ut stora externa kostnader på projekt som så fort de redovisas ifrågasätts politiskt (GA 6 oktober).

Den politiska tveksamheten är begriplig eftersom ett sådant här projekt sänder ut signaler såväl runt om på Gotland som på fastlandet. Regionen Gotland får redan 13 000 per invånare från det kommunala utjämningssystemet medan Stockholm (inklusive problemförorter) istället betalar 3 700 per invånare (källa: Ekonomifakta). Har Region Gotland råd med ett badhus för 430 miljoner bli allt tal om ”Ö-lägespengar” löjligt.

Gotlänningar som bor utanför Visby kan nog komma att fundera på om det finns pengar till förnyelse när Hemsebadet (byggt 1978) tjänat ut om 10 år. Glöm Romabadet!

Hur mycket högre kommunalskatt tål vi (5:e högst i Sverige källa: Ekonomifakta) om nu inte projektledarens förhoppningar om ränta på 1,5 procent skulle hålla?

Hur många extra timmar hemtjänst, lärartimmar, flygbiljetter till cancersjuka och simundervisning för mellanstadiebarn hade projektpengarna räckt till?

Regionen bör fokusera på kärnverksamheten. Man ska erbjuda hela öns befolkning möjlighet till bassängbad för simning och vattenvana medan dubbla vattenrutschkanor och ångbastu kan lämnas till privata entreprenörer.

Lokalisationen långt från Visbys nya busstation väcker också frågor.