Vi i Borgerlig samverkan vill ta ansvar för den gotländska ekonomin och använda gotlänningarnas pengar rätt. Dessvärre ser den rödgröna majoriteten inte lika ansvarsfullt på förbrukning av skattemedel.

Oppositionen känner ansvar för skattebetalarnas pengar och därför anser vi att en total översyn skall föregå förstudien om bara ett badhus. Att se helheten är viktigare för långsiktigt ekonomiskt ansvar. Vi behöver få anläggningsstrategin på plats för denna helhetsbedömning. Det är att ta ansvar.

Vi agerar med tidigare beslut i ryggen. Liberalernas motion gällande ”Förstudie simhall” besvarades i juni 2015 med att ”Motionen bifalls på så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i Regionstyrelsens investeringsbudget för år 2020”.

Rapporten om Hemsebadet som nu presenterats visar att där behövs stora investeringar i närtid, skicket där är betydligt sämre än Solbergabadet. Att gotlänningarna behöver ett bad i Hemse råder det inget tvivel om.

Det viktiga just nu är frågan hur det totala behovet av idrottsanläggningar ser ut – inklusive de föreningsägda. Hur nyttjar vi bäst de resurser som finns? Vi behöver en total översyn – för att veta i vilken ordning och till vilka kostnader vi ska prioritera mellan till exempel bad, ishall, gymnastik, ridning. Framförallt i en tid när majoritetens politik under flera år urholkat regionens ekonomi. Helheten måste gå före delarna.

I dag har majoriteten vid regionstyrelsens sammanträde satt sina egna intressen att skaffa snygga bilder till valet före att prioritera bäst nytta för gotlänningarna.

Den rödgröna majoriteten har under sina sju år vid makten inte lyft badhusfrågan. Nu är det tydligen bråttom att fylla bassängen med valfläsk.