Svar på insändaren ”C undviker att svara om Romabadet” från Irene Magnusson. Centerpartiet på Gotland har som mål att få till ett bad i Roma. Vi jobbar aktivt med detta och under de närmaste dagarna ska vi träffa en aktör beträffande byggnaden i fråga. Det är vår förhoppning att vi kan ta beslut i Regionstyrelsen redan i april. Först där efter kan vi lämna ett konkret svar.

Bad i Roma är viktigt för oss, för Gotland och för en levande landsbygd framåt.