Krönika Gotlands Folkblad Det drar ihop sig för budgetberedning för den politiska ledningen i Region Gotland. Jag har deltagit på många budgetberedningar alltid med ambition att anpassa kostnaderna till de ekonomiska realiteterna. Många besparingar har genomförts genom åren, men verkligheten har alltid knackat på dörren och krävt mer pengar och vi har tvingats skjuta till. Den budgetberedning för några år sedan där vi i stor enighet beslutade om att spara 170 miljoner kronor på tre år var kanske den mest lyckade i form av att minska våra driftkostnader. Dåvarande opposition med Eva Nypelius (C) i spetsen tyckte det var för lite och krävde mer. De behövde dock aldrig ta ansvar för sina besparingsförslag. Jag tror att dessa 170 miljoner lagt en bra grund för det fortsatta arbetet med att anpassa kostnaderna till intäkterna. Nu har Eva Nypelius (C) huvudansvaret och det skall bli intressant att se utfallet från årets budgetberedning. Den borgerliga kommunledningen har att leva upp till de hårda orden om dåvarande rödgröna kommunledningens brist på ledarskap och oförmåga att hålla budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har svårast att hålla budget och det hänger samman med att det finns ett beslutsmandat ute i verksamheterna som utifrån gällande lagstiftning har svårt att ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten. Lyckas Eva Nypelius (C) är det bara att gratulera men att göra besparingar som inte märks är synnerligen svårt och då brukar politiker backa från sina karska uttalanden.

Statsminister Stefan Löfven (S) kommer inte till Almedalen i år och har en massa dåliga förklaringar till varför han avstår. Så länge jag varit i politiken så har det Socialdemokratiska partiet på central nivå inte ägnat speciellt mycket tid åt att medverka till att förvalta Olof Palmes arv och förtjänar den kritik de får. Jag respekterar om en partiledare väljer att inte komma till Almedalen lite då och då och väljer att ta ledigt, göra annat eller ladda batterierna. Jag har försvarat att Göran Persson och Fredrik Reinfeldt avstod. Det finns andra goda talare som behöver få utrymme kring sina frågor. Almedalsveckan står inte och faller med det. Det viktiga är att partierna deltar. Det som irriterar mig är dåliga bortförklaringar.

Vänsterpartiet tänker sig försöka fälla regeringen med anledning av utredningen om arbetsrätten. Tror Vänsterpartiet att arbetsrätten gynnas genom att fälla den rödgröna regeringen och få en högerledd regering så varsågod. Fullfölj linjen och väljarna kommer att straffa Vänsterpartiet.