Ledare Gotlands Folkblad En av orsakerna till att vissa områden blir utanförskapsområden är att de som bor där känner att samhället dragit sig ifrån dem. Under många år har den samhällsservice som borde finnas i vår närhet centraliserats mer och mer. Färre socialkontor, färre polisstationer, färre ungdomsgårdar, ja listan kan göras lång. Därför kändes det bra när den förra Löfven-regeringen lät meddela att de tänkte bygga ut nätet med de servicekontor som redan finns. I servicekontoren samarbetar Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Pensionsmyndigheten och tanken från regeringen var att även arbetsförmedlingen skulle ingå framöver. På så sätt skulle en del av den förlorade terrängen kunna återtas, även om mycket mer måste göras.

Men den idén verkar numera vara helt skjuten i sank på grund av den servettskiss till budgetreservation som Moderaterna och Kristdemokraterna fick stöd av Sverigedemokraterna för, och som därmed fick flest röster i riksdagen. En skiss där hela planen för Arbetsförmedlingen (AF) ryms på ett halvt A4 papper. I går informerade AF att de är tvingade att stänga över hälften av sina i dag existerande kontor. Enligt Sveriges Radios nyhetsredaktion på Ekot handlar det i första hand om små kontor i gles- och landsbygd. Detta som en följd av att de tidigare varit tvungna att varsla en tredjedel av sin personal om uppsägning, vilket i sin tur är en följd av den för AF extrema M/KD budgeten.

Att myndigheter fortsätter att lämna landsbygd och förorter ser jag inte bara som ett svek mot alla dem som bor utanför de stora stadskärnorna, det är dessutom ett stort risktagande. För ännu fler människor kan känna sig svikna av samhället och därmed välja vägen in i kriminalitet, extremism och/eller missbruk.

Nu är det inte bara risken att samhället blir än mer segregerat och att det kommer växa fram fler utanförskapsområden som servettskissen genererar. De besparingar som drabbar Gotska Sandön kan till och med vara en säkerhetspolitisk risk. P4 Gotland rapporterade den 22 februari att besparingarna kan medföra att bemanningen på Gotska Sandön måste dras in under senare delen av året. Jag kommer ihåg hur diskussionerna gick för många år sedan då bemanningen på Sandön också riskerade att dras in. Då fanns det en risk att fientligt sinnad makt kunde anse att Gotska Sandön utan åretruntbemanning inte skulle ingå i beräkningen av Sveriges gräns. Något som skulle förändra dagens gränsdragning enormt mycket. Då var det Sovjetunionen som stod för hotet, i dag kan vi se samma risk i och med den aggressiva ryska säkerhetspolitiken.

Jag har svårt att tänka mig att Moderaterna vill se den svenska territorialgränsen krympt eller att Ryssland får en möjlighet att skapa en konflikt. Men när man bara skissar lite lätt på en servett utan att lägga någon energi på vilka följder besparingarna får blir följderna allvarliga. Huvudsaken för M och KD var att få igenom de stora skattesänkningarna. Där hade man en plan och där fanns det bra underlag för reformerna. Problemet för dem var att de samtidig var tvungna att hitta besparingar i samma omfattning. Det är dessa snabba pennstreck på servettskissen som nu drabbar landet, i form av en risk för fler utanförskapsområden och en möjlig nationell säkerhetskris. Man kan rakt ut säga att Moderaternas och Kristdemokraternas servettskiss till budgetreservation, vilken stöddes av Sverigedemokraterna, är rent farlig.