Ledare Gotlands Folkblad Jag fick ett mail från en läsare som beskrev sina tankar kring min ledare i tisdags 12/6. Den vinkeln som läsaren såg hade jag inte tänkt på när jag skrev ledaren. Läsaren reflekterade samtidig till hur olika ledarsidorna i Gotlands Tidningar ser på myndigheter, lagar och regelverk som påverkar företagande och anställningsvillkor. Medan jag på Gotlands Folkblad tycker att de politiskt beslut som reglerar arbetsmarknaden är viktiga ur ett arbetstagarperspektiv, ser Gotlänningen samma regler som hinder för arbetsgivaren.

Jag fick en aha-upplevelse av mailet. Det blev plötsligt tydligt att de borgerliga partierna och numera även Sverigedemokraterna ser anställda som problem. Eller egentligen inte de anställda utan det ansvar som följer med anställda ses som problem. Det är ett problem att anställda kostar ”för mycket” pengar. Det är problem att anställda ska ha bra arbetsmiljö. Det är problem att anställda inte kan sägas upp hur som helst. Hur ska man annars tolka uttalanden där det påstås att det behövs lägre trösklar och mindre regelkrångel, samtidigt som högerpartierna jobbar för att sänka lönerna, försämra möjligheterna till arbetsmiljöarbete och försämra anställningstryggheten. Lägre trösklar och mindre regelkrångel är det samma som lägre löner, mindre krav på bland annat arbetsmiljön och lättare att säga upp oönskad personal.

2017 omkom 55 personer i arbetsrelaterade olyckor och i år är det till och med maj 16 stycken som gått till jobbet som vanligt men aldrig kommer att komma hem. Nedläggningen av Arbetsmiljöinstitutet var en av regeringen Reinfeldts första åtgärder efter valsegern 2006. Institutet jobbade för att underlätta arbetsmiljöarbetet för arbetsgivare, genom att samla på sig fakta och forska på metoder för att minska arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Årtionden av kompetens och kunskap försvann och nu när den rödgröna regeringen beslutat om en myndighet som ska återuppta arbetet är de borgerliga inte sena med att meddela att de tänker lägga ner den om de får bestämma. Samlad kunskap om hur ett bra arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas ses tydligen som problem för den samlade borgerligheten och SD. Vi ska också komma ihåg att de borgerliga partierna och SD röstade emot en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Hur kul är det egentligen för oss anställda att ständigt bli påminda av högerpartierna att vi medför problem? Problem då vi inte vill se våra kamrater omkomma på våra arbetsplatser. Problem för att vi vill ha löner som går att leva på, och som arbetsmarknadens parter kommit överens om. Problem för att vi vill ha sakliga skäl till varför vi blir uppsagda.

Måste också kommentera Gotlänningens felaktiga påstående i gårdagens ledare om att kompetens går före anställningstid i LAS vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagen säger visserligen att det ska finnas tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som blir kvar. Men finns tillräckliga kvalifikationer, eller om de kan erhållas inom en rimlig tid, så är det anställningstiden som gäller, inte den kompetens som de olika arbetstagarna har. Tydligen har Gotlänningen tagit ut valsegern i förskott för det som påstås är precis vad bland annat C vill genomföra för att ”minska krånglet”.