Underledare 2 Gotlands Folkblad Jag vill ge en kommentar till "Klyftorna i samhället måste brytas" av Björkenwall och Ungerson GF/GT 19/7 och "Brev till ledarsidan, om omfördelande politik" av Wera Svensson GF/GT 20/7.

Det är mycket väl belagt att ökad jämlikhet skapar ett bättre samhälle. Björkenwal och, Ungerson har helt rätt i sin analys av utvecklingen i Sverige under senare tid.

Skillnaderna ökar och individualismen frodas. Empati och bildning eftersätts.

En likvärdig skola utgör grunden i ett demokratiskt samhälle. Men idag bygger den segregation och skapar därmed utanförskap och brottsbenägenhet.

Friskolorna borde begränsas till den pedagogiskt idéburna verksamhet som de var tänkta att vara. Det fria skolvalet ökar segregationen.

Skattepolitik och vinstintressen skapar en marknadsstyrd skola, snarare än en skola för bildning och kunskapsutveckling.

Vad gäller Wera Svensson har hon helt fel när hon utifrån sin rädsla anknyter till Sovjetunionen.

Att med demokratiska verktyg arbeta för likvärdighet, rättvisa, tillväxt och utveckling har inte någonting med diktaturer att göra.

Vamlingbo

Svar: Det du skriver att stora ekonomiska och sociala klyftor finns i samhällen med låg omfördelande ambition stämmer. Så är det exempelvis i USA. I de nordiska länderna, med mer omfördelning, är klyftorna mindre.

I till exempel Sverige var klyftorna större, på 1930-talet, då omfördelningen var mindre.