Ledare Gotlands Folkblad Det är inte lätt att försvara någon som får befogad kritik. Det märks när man läser Gotlänningens politiska chefredaktörs försvarstal till den kritik som framförts om alliansminoriteten och deras ”nya ledarskap”.

Chefredaktör Bofride skriver att ALLA beslut som nu tagits har riktats åt det håll som alliansminoriteten strävar åt. En intressant iakttagelse då det hittills är ett flertal beslut där Sverigedemokraterna utnyttjat sin vågmästarroll och som därmed gått emot alliansminoriteten.

Men precis som Bofride misstänker är vi många som förväntat oss något "större". Speciellt efter all den kritik de borgerliga partierna förde fram under sin tid i opposition.

Jag hade förväntat mig att de skulle ta tag i regionens ekonomi och lägga fram förslag på fler besparingar. För det är den kritiken de fört fram åtminstone sedan våren 2016. Men när de i höstbudgeten kunde visa upp det nya ledarskapet och visa handlingskraft blev det inget nytt. De valde att fortsätta på den rödgröna budgeten, med någon liten justering.

Jag hade förväntat mig att den politiska ledningen för Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle vara lika engagerad i rekryteringen av den nya hälso- och sjukvårdsdirektören som man var i avskedandet av den gamla. Men istället väljer nämndens nya ordförande Mats-Ola Rödén (L) att förlägga viktiga delar av rekryteringsprocessen under sin utlandssemester.

Jag hade förväntat mig det ledarskap som regionstyrelsens nya ordförande Eva Nypelius (C) sa var så viktigt, nu när de valde att regera i minoritet. Ett ansvarsfullt ledarskap där de skulle samarbeta för att inte ge SD möjlighet till att agera vågmästare. Ett samarbete som lyser med sin frånvaro.

En av justeringarna som alliansminoriteten hade med i sin budget var en besparing som bland annat drabbar Fritidsbankerna. Där kan barn låna begagnad idrottsutrustning vilket ger dem möjlighet att prova på idrotter de annars inte skulle haft råd att prova på. Bofride menar att verksamheterna i Visby och Klintehamn som nu är hotade visserligen är bra, men, citat ”Frågan är om det är regionen som ska stå för denna tjänst när pengarna inte räcker till för att driva kärnverksamheten.” (Jag skulle vilja se källa på att regionens pengar inte räcker till kärnverksamheten) Frågan vad regionen ska bekosta är viktig att diskutera, men det känns futtigt att Bofride tar upp besparingen på Fritidsbankerna som ett bevis för ett nytt ledarskap som tar ansvar för ekonomin. Speciellt när den styrande alliansminoriteten vill ge pengar till privata vårdcentraler, bekosta vägunderhåll på privata vägar och öppna upp Romabadet. Kostnader som regionen inte behöver ta, men som den styrande alliansminoriteten vill prioritera framför pengar till kärnverksamheten.

Riktigt illa blir det när Gotlänningens ledarskribent försöker göra sig rolig över motioner där socialdemokrater vill se gratis halkskydd till pensionärer och möjligheten för regionens personal att köpa elcyklar och få bruttolöneavdrag. Jag är helt övertygad om att gratis halkskydd till pensionärer spar pengar för regionen. Lågt räknat kan man få 600 stycken halkskydd (250 kr/st) för samma kostnad som ett lårbensbrott (150 000 kr). (Då är det dyra halkskydd och den minsta kostnaden för ett lårbensbrott 2005 då jag inte hittar någon nyare siffra.) Elcyklarna belastar inte ens regionens ekonomi. Men som sagt, det är svårt att försvara befogad kritik.