Ledare Gotlands Folkblad I går offentliggjordes det att Gotlands socialdemokratiska riksdagsledamot Hanna Westerén har fått ett tungt uppdrag. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har gett henne det stora förtroendet att bli partiets gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet.

För Gotland är detta stort. George Pettersson (S) var ordförande i konstitutionsutskottet 1965-1972. Lilian Virgin (S) var vice gruppledare i bostadsutskottet och ersatte ordinarie gruppledare Anders Ygeman (S) när han var föräldraledig. Christer Engelhardt (S) var vice gruppledare i socialutskottet, men ingen av de gotländska riksdagsledamöterna har sen George Pettersson fått ett så ansvarfullt uppdrag som det Hanna Westerén nu fått.

Att vara gruppledare innebär att bygga, leda och utveckla partigruppen, samt att företräda utskottsgruppen i partiets gruppstyrelse. Hade Socialdemokraterna haft en av utskottets presidieposter, ordförande eller vice ordförande, så hade Hanna Westerén som gruppledare med automatik besatt den. Nu får istället en ledamot från Centerpartiet bli ordförande medan Miljöpartiet utser vice ordförande.

Miljö och jordbruksutskottet handhar många för Gotland viktiga frågor. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske men också den omställning vi behöver göra för att värna vår miljö vilket inkluderar Östersjöns väl och ve. Vilket är nog så viktigt för oss.

Den mest omfattande frågan som Hanna Westerén och hennes utskott får ta i håll med under mandatperioden är arbetet inför den nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

I går redovisades förstudien kring ett nytt badhus i Visby. Kostnaderna för det nya badhuset är beräknade till omkring 360 miljoner kronor. Då innehåller bygget en motionsbassäng, en hoppbassäng, två multibassänger, en familjebassäng med småbarnsavdelning samt två utanpåliggande vattenrutschbanor. I byggnadens övervåning ska det även finnas ett gym, en relaxavdelning och en bastu. Som ni förstår så är det så mycket mer än de badhus vi har här på ön i dag.

I förstudien beskrevs det tydlig att det eventuella badhuset ska ligga ute på Visborgsområdet i närheten av multihallen.

Nu får vi se vad politikerna kommer att ta för beslut. Kommer man att ta förstudien rakt upp och ner? Kommer man att banta ner antalet bassänger och kringutrymmen? Är Visborg rätt plats?

Med den känslan jag har nu så ligger förstudiens slutsatser bra till. Livstiden på både Solberga och Hemsebadet är på upphällningen och Romabadets tid är redan ute, om det nu inte får konstgjord andning av de vallöften som avgetts. Samtidigt som ett nybygge behöver vara modernt och anpassat för många olika verksamheter. Ett badhus byggs inte heller i en handvändning, utan tiden från beslut i fullmäktige till invigning beräknas till ungefärliga sex år.

På en bild som Centerpartiets Eva Nypelius publicerat på Facebook syns hon och sex andra borgerliga politiker från Gotland. I texten skriver hon att ”Vi jobbar för att nå en stabil majoritet där vi bjudit in till att samverka med möjliga partier över blockgränsen.” Det känns ju bra att det kommer ut information om att det pågår aktivt arbetet med att få till en politisk ledning på ön. Den sortens information har varit en bristvara vilket satt fart på spekulationerna om att inget görs. Nu vet vi att det pågår arbete och att vi, förhoppningsvis, kommer att få se ett resultat av det framöver. Det räcker för mig just nu.