Cannabiskrysset.org presenterar 30 riksdagskandidater. 13 hör till Liberalerna, 13 Centerpartiet, 2 Moderaterna och 2 till Miljöpartiet.

Anna Hallbom är fjärde namn på Liberalernas lokala riksdagslista och ordförande för LUF (Liberala ungdomsförbundet) på Gotland. LUF har en punkt om cannabis i sitt handlingsprogram. Där står det bland annat: ”Narkotikapolitiken bör vara utformad för att minimera drogernas skadeverkningar. Väl reglerad försäljning och produktion av cannabis bör tillåtas”.

Så långt vill inte Anna Hallbom gå.

– Nej. Självklart bör vi ha kvar ett förbud mot försäljning av cannabis. Men bruket bör avkriminaliseras, ­säger hon.

En avkriminalisering tror Anna Hallbom leder till att fler som behöver vård kan få det. I juni i år tog hon upp ämnet i ett blogginlägg. Där jämför hon Sverige med Nederländerna, som tillåter innehav av en mindre mängd cannabis. Hon skriver om ett politiska vägval, att arbeta för att minimera skadorna eller att maximera avskräckningen: ”Meningen med skademinimering är inte att direkt kunna minska antalet brukare, utan att se till så att brukare inte skadas och fortfarande kan känna sig som funktionella, inkluderade medborgare i Sverige. Vi vet att denna linje fungerar, då Nederländerna har färre dödsfall, trots att konsumtionen är större”.

– Det är kul att Cannabiskrysset.org tagit fram kandidater, men om jag kom till riksdagen är cannabisfrågan inte viktigast. Skolfrågor och psykisk ohälsa är viktigare, säger Anna Hallbom.