Folkhälsomyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten sammanställer kontinuerligt resultaten av vattenprover som tas på svenska badplatser. På Gotland är det regionen som ansvarar för provtagningen, och Gotland håller liksom tidigare år en hög klass på vattenkvaliteten vid badplatserna.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan man på en karta se vad de senaste vattenmätningarna gett för resultat på badvattnet. Just nu visas resultat för 26 badplatser på Gotland, varav de flesta håller en "utmärkt kvalitet". De senaste mätningarna gjordes i augusti i fjol. Toftagropen och Träkumlagropen räknas ännu som "nya badplatser" och undantas från kvalitetsmärkningen. Sandhamn i Fröjel håller endast "bra kvalitet" i mätningen.

På två platser har vattenproverna resulterat i "tjänligt vatten med anmärkning". Det handlar om Björkhaga där det vid senaste mätningen i augusti 2017 var något förhöjda värden av E.coli-bakterier. Den andra är Sandhamn, som vid mätningen hade förhöjda nivåer av tarmbakterien enterokocker.

Artikelbild

Här hittar du kartan med provtagna badplatser.