Mats-Ola Rödén (L) har i en insändare skrivit att han tycker att hälso- och sjukvårdsnämnden gör en felsatsning i och med utbyggnaden av akutmottagningen vid Visby lasarett. Han menar att de borde göra en satsning på att komma tillrätta med andra problem inom sjukvården för att på det sättet även lösa situationen på akutmottagningen.

– Det spelar ingen roll hur mycket pengar sjukvården får, de kommer göra om samma saker som tidigare om de inte ändrar i sin grundkultur, säger Mats-Ola Rödén.

Han säger att det ibland kan bli brist på vårdplatser på Gotland och att det leder till att människor ibland skrivs ut för tidigt. Då kommer många tillbaka via akutmottagningen och vårdkedjan börjar om. Han tillägger även att vården för missbrukare är för dålig och att primärvården inte fungerar.

– Primärvården och missbrukarvården är något som man verkligen måste satsa på. Sedan behövs det en fungerande ledningsorganisation som man i verksamheten tror på, säger Mats-Ola Rödén.

LÄS MER: Lasarettet i akut behov av plats

Mats-Ola Rödén säger att han inte har något förtroende för hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Dalemar.

– Jag har inget förtroende för henne. Det är bara att kolla på vilka resultat som gjorts under den här resans gång. Det är bara att se hur många 100 miljoner kronor extra hon behövt för att hålla budgeten, säger Mats-Ola Rödén.

Stefaan De Maecker (MP) säger att han har förtroende för Maria Dalemar.

– Ja, det är självklart. Den dag jag inte har förtroende för henne kommer jag att tala om det. Men det Mats-Ola säger är tufft sagt av en man på läktaren, han är inte aktiv i någon nämnd, säger Stefaan De Maecker.

Han har i en insändare svarat på Mats-Ola Rödéns utspel och säger att det är fullt nödvändigt att bygga ut akutmottagningen. En åtgärd som kommer att kosta totalt 77 miljoner kronor.

– Jag tolkar det som han skriver att han tycker det är en felsatsning och att vi borde göra en massa andra saker. Men vi måste ha fokus att förbättra effektiviteten, arbetsmiljön, patientsäkerheten och patienternas integritet. Vi måste ha fokus på att förbättra miljön för alla som är på akuten och även göra en hel del saker av det som Mats-Ola lyfte, säger Stefaan De Maecker.

Han säger att han delar en del av Mats-Ola Rödéns synpunkter.

– Jag säger inte att han har helt fel med hur vi ska utveckla vården. Men sedan tycker jag att hans utgångspunkt är fel med att låta bli att satsa på akuten.