Tankningen av nya gasfärjorna kommer att ske inne i Visby hamn från Sydkoreabyggda fartyget Kairos, som anländer på fredag. Kairos är världens största bunkringsfartyg för att tanka andra båtar med LNG och en första tankning av m/s Visborg sker direkt på fredag. På plats finns då Transportstyrelsen och MSB som är tillståndsmyndigheter.

– Det kommer ner inspektörer och det finns inga genvägar, allt måste vara ”by the book”, säger hamnchef Mats Eriksson som själv ska vara på plats för att se när fartyget tankar gas i form av kraftigt nedkyld flytande naturgas.

Hanteringen av stora volymer kyld gas i Visby hamn har krävt en riskanalys där Region Gotland, räddningstjänsten, Destination Gotland, de båda statliga myndigheterna och den tyska gasleverantören Nauticor har varit med.

Kairo har en pump vars kapacitet motsvarar 30 långtradare i timmen. Under den tid fartygen tankar i färjeläge 5, 6 eller 7 finns ett riskområde på 25 meter. Där får inga andra båtar passera.

– Det är en del till för riskbilden i Visby hamn, säger brandingenjör Per Vikberg på räddningstjänsten.

Han berättar att fartygen till största del kommer att tankas nattetid, då få fritidsbåtar passerar, och att olika scenarier kring tankningen är något som räddningstjänsten kommer att öva kring framöver.

Hamnchefen Mats Erikssons bedömning är att säkerhetszonen inte kommer att påverka båttrafiken alls, eftersom det är gott om plats i de yttre färjelägena.

– Jag känner mig jättelugn, säger han.