Badvattenkvaliteten på Gotland är god. Det konstaterar Miljö- och hälsa efter årets provtagningar. Under sommaren har 26 badplatser kontrollerats vid tre olika tillfällen.

Förekomsten av cyanobakterier, så kallad "algblomning”, var obefintlig under säsongen. Detta berodde troligen på låga temperaturer i luft och vatten och att det dagarna innan samt

vid vissa provtagningstillfällen varit blåsigt.

– Vi har bra bad. Några har varit tjänliga med anmärkning men det har inte föranlett någon åtgärd, säger Isabel Enström (Mp), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland.

På de badplatser som fick anmärkning har lite högre än normala värden av tarmbakterier uppmätts. De badplatser som fick anmärkningar var Björkhaga, Kvarnåkershamn och Sandhamn.