Västerhejde skola har haft provisoriska lokaler sedan 1970-talet och de tillfälliga lösningarna har avlöst varandra. Lokalerna är i dag för små och ventilationen är så dålig att elever och personal mår fysiskt dåligt.

LÄS MER: "Huvudvärk är inte bara något vår barn får"

Försök att förbättra ventilationen har misslyckats, och tidigare planer på att bygga en ny skola eller åtminstone byta ut befintliga paviljonger till bättre tillfälliga byggnader ser inte ut att bli av på grund av dålig ekonomi.

LÄS MER: Inga nya lokaler till barnen

Onsdag 31 maj har föräldrar till elever i Västerhejde skola bjudit in ansvariga politiker till ett stormöte.

LÄS MER: Desperata föräldrar bjuder in till stormöte

Liberalerna på Gotland vill att bygget av en ny skola släpps till en extern aktör och att den nya skolan byggs på regionens mark på Visborgsområdet.

"Genom att vi släpper den politiska låsningen att regionen måste äga sina byggnader får regionen möjlighet att hyra lokalerna, och en ny skola belastar inte investeringsbudgeten", skriver Liberalerna Gotland i ett pressmeddelande.

Partiet kommer att motionera i regionfullmäktige om en lösning i den här riktningen.