Under hela sommaren åker Region Gotland runt till öns badplatser och tar prover på badvattnet. De tittar efter bland annat förhöjda halter av tarmbakterien E. coli och algblomning. Vid den senaste provtagningen hade tre av badplatserna, Sanda, Sandhamn och Kvarnåkershamn, förhöjda halter av tarmbakterien och bedömdes av Region Gotland som ”tjänliga med anmärkning”.

Mattias Andersson är miljöskyddsinspektör. Han tror att resultaten beror på att det hade regnat i området strax innan provet togs.

– De där testerna kan variera från dag till dag beroende på vädret. När det har regnat brukar halterna av E. colibakterien vara högre. Men om det fortsätter vara högt så får man kolla på vad som kan vara orsaken, säger han. ­

En gång i månaden kommer Mattias Andersson och hans kollegor att åka ut för att ta prover på vattnet. I början av nästa vecka är det dags igen.

– Vi kommer att ta prover under måndag, tisdag och onsdag, sedan lämnar vi in proverna för analys. Svaren borde komma tillbaka i slutet av veckan eller i början på veckan därefter, säger han.

Badvattnet kan bedömas som ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Vid för höga halter av E.coli, när vattnet bedöms som ”otjänligt”, finns det en risk för att man blir sjuk av att bada i vattnet.

Vilka badplatser som ska testas väljs ut från år till år. De badplatser som har många besökare eller där det kommit in anmälningar till Region Gotland om mycket hundbad eller nedskräpning hamnar på testlistan. Mattias Andersson spanar även lite själv efter badplatser som borde ses över. Nästa år kan eventuellt stenbrottet i Follingbo komma att testas.