Tekniska nämnden tog i november 2016 beslut om ett stopp för nya anslutningar till det allmänna vattenledningssystemet i flera socknar på södra Gotland. Stoppet gäller

till dess att Kvarnåkershamns nya bräckvattenverk sätts i drift. Beslutet innebär i princip byggstopp på stora delar av södra Gotland. I sommar beräknas det nya vattenverket i Kvarnåkershamn vara i drift och stoppet för nya anslutningar kommer därmed att upphävas.

En av dem som väntar på att få ansluta sig till vattenledningssystemet är Oliva Hansén som just nu bygger nytt hus i Burgsvik.

Artikelbild

| Vattenreningsverket kommer att ge en maxproduktion av dricksvatten om 312 kubikmeter per timme.

– Vi är i full gång med bygget. Byggarbetarna är jättesnabba men vi måste ändå vänta till i höst för att få ansluta oss, säger hon.

Huset som hon och hennes sambo bygger ligger mittemellan två fastigheter som redan är påkopplade på det allmänna vattenledningssystemet.

– Vi väntar bara på att få koppla på oss på en befintlig ledning, säger Olivia Hansén.

Just nu bor hon med sin sambo och deras barn i en lada intill det nya huset. Familjen får använda regionens vatten när de bor i ladan men de får inte koppla på sitt eget hus till systemet förrän till hösten.

– Vi bor året runt i Burgsvik och har vårat barn här. I ladan där vi bor nu kan vi använda vattnet.

Trots att det råder stopp för nya anslutningar har hon sett hur flera nya sommarhus kopplats på det allmänna nätet.

– De hade säkert tillstånd innan stoppet men man tycker att de borde kunna ta lite hänsyn till barnfamiljer som vill bo på landet. Jag är född här, vi bor här året runt och kommer att fortsätta göra det, säger hon.

Den första juni ska det nya vattenverket vara i drift.

– I början av juni kommer vi att kunna leverera dricksvatten ut på vattenledningsnätet på södra Gotland, säger Tommy Grönström, projektledare för vattenverket i Kvarnåkershamn.

För att nya fastigheter ska kunna kopplas på måste även en del lokala ledningar dras.

– Alla nya abonnenter på södra Gotland kommer inte att kunna få dricksvatten den första juni, det finns en handläggningstid också, men detta kommer att leda till att arbetet med nya anslutningar kan startas. Nu öppnar möjligheterna sig på ett annat sätt, säger Tommy Grönström.

0498-20 24 62